"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności.


Start
WYBIERZ JĘZYK
PolskiEnglish
Menu główne
Start
Lokalna Grupa Działania
LEADER+
Do pobrania
Kontakt
Linki
Gościmy
Aktualnie jest 2 gości online
Czas lokalny
Nasza Dolina
Produkt Lokalny
Imieniny
28 Września 2022
Środa
Imieniny obchodzą:
Jan, Laurencjusz,
Wawrzyniec, Luba,
Lubosza, Marek,
Nikita, Salomon,
Sylwin, Wacław,
Wacława,
Więcesław
Do końca roku zostało 95 dni.
Statystyka
odwiedzających: 1119649
Tuesday, 22 December 2015
Monday, 21 December 2015

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

„Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu"

W dniu 28 grudnia 2015r. o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Myśliwska 16, 36 - 030 Błażowa odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu"

 

Czytaj całość...
Monday, 14 December 2015

Cele i przedsięwzięcia – konsultacje społeczne

Szanowni Państwo

W związku z opracowywaniem dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) przedstawiamy Państwu Cele i przedsięwzięcia LSR dla  obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”.

Czytaj całość...
Thursday, 26 November 2015

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

„Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu"

 

W dniu 3 grudnia 2015r. o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Myśliwska 16, 36 - 030 Błażowa odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu"

 

PORZĄDEK OBRAD:

1.  Otwarcie obrad.

2.  Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej.

3.  Sprawdzenie obecności i quorum zebrania.

4.  Przyjęcie porządku obrad.

5.  Informacje dotyczące przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia.

6.  Odwołanie członków Rady Stowarzyszenia.

7.  Ustalenie liczby członków Rady Stowarzyszenia.

8.  Powołanie nowych członków Rady Stowarzyszenia.

9.  Zmiany w Statucie Stowarzyszenia LGD.

10.  Zmiany w Regulaminie Rady i Biura.

11. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)    odwołania członków Rady Stowarzyszenia,

b)    powołania członków Rady Stowarzyszenia,

c)    zatwierdzenia zmian Regulaminu Pracy Rady Stowarzyszenia

d)    zatwierdzenia zmian Regulaminu Biura

e)    zmiany Statutu Stowarzyszenia LGD 

12. Sprawy różne, wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Wednesday, 28 October 2015

Zakończenie cyklu spotkań konsultacyjnych w gminach


„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” zakończyła cykl spotkań konsultacyjnych ze społecznością lokalną w celu opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Spotkania odbyły się w dniach od 03 września do 15 października 2015r. Celem spotkań było
przeprowadzenie analizy SWOT oraz zebranie pomysłów na kolejne lata funkcjonowania LGD. Przeprowadzone konsultacje przyczynią się do napisania Lokalnej Strategii Rozwoju w sposób oddolny angażując lokalną społeczność.
Thursday, 27 August 2015

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

 

 „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

Gminy: Błażowa, Tyczyn, Chmielnik, Hyżne

Szanowni Państwo!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tworzeniu „Lokalnej Strategii Rozwoju Gmin Doliny Strugu” na lata 2014-2020, dla obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażanie opinii, zgłaszanie wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju obszaru. Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na naszej  stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.       

Zarząd i pracownicy  „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”

 

>> ANKIETA <<

 

 

Thursday, 27 August 2015
Thursday, 27 August 2015

Szanowni Państwo!

Obecnie przystępujemy do tworzenia kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020, w związku z czym zapraszamy wszystkich mieszkańców Doliny Strugu do wzięcia udziału w tworzeniu „Lokalnej Strategii Rozwoju Gmin Doliny Strugu” na lata 2014-2020, dla obszaru „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”.
Czytaj całość...
Wednesday, 26 August 2015

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”

W ramach wsparcia przygotowawczego zostanie opracowana Lokalna Strategia Rozwoju. W proces przygotowania tego dokumentu zostanie włączona lokalna społeczność zamieszkująca obszar „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne Tyczyn. Na w/w terenie zostaną  przeprowadzone konsultacje społeczne dla wszystkich sektorów po  jednym spotkaniu w każdej z gmin. Spotkania poświęcone będą szczególnie dyskusji, analizie sfery mocnych i słabych stron szans i zagrożeń a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Celem konsultacji społecznych będzie zdefiniowanie potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców oraz określenie celów, przedsięwzięć, wskaźników i ustalenie ich hierarchii w  LSR.  Konsultacje pomogą wypracować pomysły i kierunki działania w okresie programowania PROW 2014-2020, co pomoże w opracowaniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju naszego obszaru, pozyskaniu funduszy na realizację kolejnych projektów zmian i właściwym zaplanowaniu wydatkowania unijnych środków.
Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>