"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności.


Start
WYBIERZ JĘZYK
PolskiEnglish
Menu główne
Start
Lokalna Grupa Działania
LEADER+
Do pobrania
Kontakt
Linki
Gościmy
Aktualnie jest 4 gości online
Czas lokalny
Nasza Dolina
Produkt Lokalny
Imieniny
10 Grudnia 2022
Sobota
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Daniel,
Judyta, Julia,
Maria, Radzisława
Do końca roku zostało 22 dni.
Statystyka
odwiedzających: 1136186
Walne Zebranie
Thursday, 20 June 2013

Walne Zebrania Członków

„Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu"

W dniu 27.06.2013r. o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia
ul. Myśliwska 16, 36 - 030 Błażowa odbędzie się Zwyczajne Walne Zebrania Członków „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu"

PORZĄDEK OBRAD:

1.   Otwarcie obrad.

2.   Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz Komisji Wniosków.

3.   Przyjęcie porządku obrad.

4.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności LGD w 2012r.

5.   Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2012r.

6.   Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012r.

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2012r.

b) zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2012r.

c) udzielenia Zarządowi absolutorium za 2012r.

8.   Sprawy różne, dyskusja i wnioski.

9.   Zakończenie obrad.