"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności.


Start
WYBIERZ JĘZYK
PolskiEnglish
Menu główne
Start
Lokalna Grupa Działania
LEADER+
Do pobrania
Kontakt
Linki
Gościmy
Aktualnie jest 3 gości online
Czas lokalny
Nasza Dolina
Produkt Lokalny
Imieniny
10 Grudnia 2022
Sobota
Imieniny obchodzą:
Andrzej, Daniel,
Judyta, Julia,
Maria, Radzisława
Do końca roku zostało 22 dni.
Statystyka
odwiedzających: 1136188
Ogłoszenie
Tuesday, 04 June 2013

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Małe projekty” za pośrednictwem

„Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu” działającej na terenie gmin:  Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn

Termin składania wniosków:

Od 24 czerwca 2013r. do 12 lipca 2013r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16. Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – do 14.30.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu”: www.liderds.ostnet.pl Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru na działanie „Małe projekty” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl a także na stronie „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu” www.liderds.ostnet.pl

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Małe projekty” w niniejszym naborze wynosi: 405 200,49zł (słownie: czterysta pięć tysięcy dwieście złotych 49/100).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura „Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00, oraz pod numerem telefonu: (017) 23 01 099.